User login

Tillverkare och generalagenter små avloppsystem

Kretsloppsbolaget listar de ledande (+ några mindre) leverantörerna av små avloppsanläggningar i Sverige. Initialt är uppgifterna endast gissade (G), allt eftersom vi kontaktar företagen görs en uppskattning (U) och i slutänden avser vi även kontrollera (K) uppgifterna genom att testa företagens rutiner i syfte att skapa en så riktig bild som möjligt. (Notera att många uppgifter saknas ännu..)

Företag Kvalitet Support & Service Kvalitet dokumentation mm Verksamhet
Alnarp Cleanwater Technology U
Marknadsför:
 • Bioreningsverk - Fosforfilter
Relation: Direktkontakt kund
Support: Telefon dagtid, E-post
Organisation: Entreprenörsnätverk
Omfattning serviceavtal
Provtagning utgående vatten, Avancerad felsökning
Manual Egenkontroll (4)
Instruktioner Installation (4)
Teknisk beskrivning (2)
Utbildning entreprenörer (2)
Egen miljöarbete (4)
Ekonomi
Anst: 9
Start: 2008
Oms: 19131 tkr
Baga Water Technology G
Marknadsför:
 • Markbädd & Infiltration - BDT
 • Minireningsverk - Kemfällning
Relation: Support via entreprenör
Support:
Organisation: Entreprenörsnätverk
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll
Manual Egenkontroll (2)
Instruktioner Installation (3)
Teknisk beskrivning ()
Utbildning entreprenörer (5)
Egen miljöarbete (0)
Ekonomi
Anst: 31
Start: 1992
Oms: 96752 tkr
Bra Miljöteknik Sverige G
Marknadsför:
 • Markbädd & Infiltration - BDT
 • Minireningsverk - Kemfällning
Relation:
Support:
Organisation: Egen organisation
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll
Manual Egenkontroll (0)
Instruktioner Installation (0)
Teknisk beskrivning ()
Utbildning entreprenörer (0)
Egen miljöarbete (0)
Ekonomi
Anst: 12
Start: 2010
Oms: 37635 tkr
Conclean G
Marknadsför:
 • Markbädd & Infiltration - BDT
 • Markbädd & Infiltration - WC&BDT
 • Markbädd & Infiltration + Kemfällning
Relation: Support via entreprenör
Support:
Organisation: Entreprenörsnätverk
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll
Manual Egenkontroll (1)
Instruktioner Installation (3)
Teknisk beskrivning ()
Utbildning entreprenörer (0)
Egen miljöarbete (0)
Ekonomi
Anst: 3
Start: 2013
Oms: 28405 tkr
Evergeen Solutions G
Marknadsför:
 • Minireningsverk - Kemfällning
Relation:
Support:
Organisation: Entreprenörsnätverk
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll, Provtagning utgående vatten
Manual Egenkontroll (1)
Instruktioner Installation (1)
Teknisk beskrivning (1)
Utbildning entreprenörer (0)
Egen miljöarbete (0)
Ekonomi
Anst: 11
Start: 2007
Oms: 50333 tkr
FANN VA-teknik G
Marknadsför:
 • Markbädd & Infiltration - BDT
 • Markbädd & Infiltration - WC&BDT
 • Markbädd & Infiltration + Kemfällning
 • Markbädd + Fosforfilter
Relation: Support via entreprenör
Support: Säljtelefon
Organisation: Organisation saknas
Omfattning serviceavtal
Ingen service
Manual Egenkontroll (1)
Instruktioner Installation (4)
Teknisk beskrivning (3)
Utbildning entreprenörer (5)
Egen miljöarbete (0)
Ekonomi
Anst: 19
Start: 1989
Oms: 74229 tkr
Kenrex Envirotech G
Marknadsför:
 • Minireningsverk - Kemfällning
Relation: Saknar kundstöd
Support:
Organisation: Entreprenörsnätverk
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll
Manual Egenkontroll (0)
Instruktioner Installation (0)
Teknisk beskrivning ()
Utbildning entreprenörer (0)
Egen miljöarbete (0)
Ekonomi
Anst: 4
Start: 2007
Oms: 5353 tkr
Skandinavisk Ecotech K
Marknadsför:
 • Bioreningsverk - Fosforfilter
Relation: Direktkontakt kund
Support: Telefon dagtid, E-post
Organisation: Entreprenörsnätverk
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll, Provtagning utgående vatten
Manual Egenkontroll (4)
Instruktioner Installation (3)
Teknisk beskrivning (1)
Utbildning entreprenörer (3)
Egen miljöarbete (1)
Ekonomi
Anst: 10
Start: 2010
Oms: 35059 tkr
Topas Vatten K
Marknadsför:
 • Markbädd & Infiltration + Kemfällning
Relation: Direktkontakt kund
Support: Telefon dagtid, E-post
Organisation: Egen organisation
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll, Provtagning utgående vatten, Avancerad felsökning
Manual Egenkontroll (5)
Instruktioner Installation (5)
Teknisk beskrivning (3)
Utbildning entreprenörer (3)
Egen miljöarbete (1)
Ekonomi
Anst: 5
Start: 1990
Oms: 24262 tkr
Tranås Cementvarufabrik G
Marknadsför:
 • Markbädd & Infiltration - BDT
 • Markbädd & Infiltration - WC&BDT
 • Minireningsverk - Kemfällning
Relation: Support via entreprenör
Support:
Organisation: Entreprenörsnätverk
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll, Provtagning utgående vatten
Manual Egenkontroll (0)
Instruktioner Installation (0)
Teknisk beskrivning ()
Utbildning entreprenörer (0)
Egen miljöarbete (0)
Ekonomi
Anst: 31
Start: 2001
Oms: 67705 tkr
Virbela Ateljé K
Marknadsför:
 • Damm & våtmark
Relation: Direktkontakt kund
Support: Telefon dagtid, E-post
Organisation: Egen organisation
Omfattning serviceavtal
Periodisk funktionskontroll, Avancerad felsökning
Manual Egenkontroll (3)
Instruktioner Installation (3)
Teknisk beskrivning ()
Utbildning entreprenörer (3)
Egen miljöarbete (1)