User login

Serviceboken

Alla små avlopp behöver tillsyn (i vissa fall service) och som fastighetsägare är man ansvarig för att då och då se till anläggningen (egenkontroll) samt dokumentera när man utför åtgärder (dokumentation som kommunen sedan kan begära in). På samma sätt som en servicebok till bilen skapar värde blir det samtidigt ett stöd för det egna minnet.
 
Med Kretsloppsbolagets Servicebok får fastighetsägaren hjälp att sköta sin anläggning.
  • Tillgång till aktuella skötselanvisningar
  • Registrera egna åtgärder (t.ex. utbyte flockningsmedel)
  • Registrera servicetillfällen (t.ex. slamtömning, servicebesök)
  • Visa servicehistorik
  • Beställa service från serviceentreprenör
  • M.fl. funktioner
Serviceboken är är en webbtjänst som är utvecklad för att användas i mobiltelefon och padda men som också fungerar (minus kamerafunktionen) på en vanlig dator med internetuppkoppling.

Testa gärna vår demoanläggning (Användare:demo, Lösenord:demoking)

 

PS. Att vi lagt demoanläggningen på kungliga slottet är givetvis bara på skoj. Där var en gång i tiden ett torrdass och kanske också en liten damm där man kunde slå det lilla spillvattnet man förbrukade, men det var då det.