User login

Om webbplatsen avloppsprocessen.se

Det finns redan massor information om små avloppssystem på webben men faktiskt ingen som övergripande berättar om hela avloppsprocessen och vad det innebär att skaffa ett avloppssystem. Det finns ett behov av att berätta den historien, detaljerna hittar man på andra webbplatser.
 
Ambitionen  är att ge fastighetsägaren stöd genom hela processen, göra det lättare att hitta rätt produkt och dessutom ge några praktiska råd på vägen. Men lika viktigt är att förstå, att när anläggningen är installerad återstår att ta hand om och sköta den så att den fungerar som det är tänkt. Vårt fokus ligger på egenkontroll och service och att man ska förstå att det man köper är en funktion som behöver tillsyn och service. Ingen fastighetsägare ska stå ensam med sin anläggning, vi erbjuder en livlina i form av en supporttjänst där vi hjälper till när det krisar att hitta en serviceentreprenör som kan lösa problemet.
 
Bakom webbplatsen står Kretsloppsbolaget som samtidigt arbetar som konsult med rådgivning och hjälper fastighetsägare med projektering miljöansökningar. Det är i mötet med fastighetsägarna man upptäcker att trots all information är det svårt att hitta rätt produkt och leverantör som passar den egna anläggningen. Hur kan man då som okunnig och ganska ointresserad av avlopp veta vad ska välja och vad som är kvalitet när man gräver ner det man köper. 
 
Alla vill sälja men generellt sett är det sedan problem med service och support till fastighetsägarna när anläggningen väl är installerad. Det är kärnan i denna webbplats, fastighetsägarna behöver få en grundläggande förståelse hur sin anläggning fungerar, support när det krånglar och kontrakt med någon som löpande kan utföra service på anläggningen. Kretsloppsbolaget tillhandahåller IT-stödet som gör det enkla möjligt.
 
Anläggningar som kräver service måste säljas med ett serviceavtal som fungerar i verkligheten. Serviceentreprenören ska ha kompetens att inte bara utföra standardservice utan helst också klara av att analysera prover och hantera eventuella problem med felaktiga nivåer på utsläppen. De leverantörer som vi listar idag påstår att de har fungerande service, i några fall vet vi att det fungerar men för de andra har vi ambitionen att ta reda på hur det faktiskt fungerar i verkligheten.
 
Vi ger fortsatt rådgivning, om än något begränsat, till fastighetsägare i våra lokaler i Hägersten (Stockholm). Om du som fastighetsägare är intresserad av att boka ett möte anmäl ditt intresse via vårt kontaktformulär.