User login

Om marknaden

En sak som gör marknaden för små avloppssystem speciell är köparnas okunskap och ointresse för avlopp. Ett ny avloppsanläggning står inte högst upp på önskelistan och känns oftast som en påtvingad investering. Fastighetsägare är ofta också under tidspress, kanske har kommunens beslut om förbud att nyttja den befintliga anläggningen hamnat underst i högarna eller också har man litat på någon “person som vet bättre” och hoppats att det oönskade problemet ska försvinna. Men okunskap, ointresse och stress är ingen bra kombination för den som ska köpa tjänster och produkter på marknaden för små avlopp.
 
Det är miljölagstiftningen som styr och kommunernas inventering som driver marknaden. År 2006 kom ett nytt regelverk som ställer reduktionskrav på anläggningarna vilket öppnade upp marknaden för mer avancerade produkter (läs minireningsverk). Avlopp har funnits länge men kopplat till regelverken är marknaden för små avloppsanläggningar relativ ung och omogen med många små aktörer. Att regelverket är ett “allmänt råd”, betyder att varje kommun tolkar det och kommer med egna krav vilket i realiteten betyder att landets 290 kommuner självsvänger i frågan. En fastighetsägare som bor invid kommungränsen kan alltså ha andra regler än sin granne.
 
Marknaden för små avlopp anses har stor potential, man räknar med att det finns ca 400 000 felaktiga och olagliga avloppsanläggningar i landet, men att den ännu inte kommit igång på allvar. Det beror i sin tur på att många kommuner inte inventerar i tillräcklig omfattning, vilket är en klen tröst för de som bor i kommuner som tar sitt tillsynsansvar på allvar. Marknadspotentialen är orsaken till att det finns många leverantörer av produkter, på en idag relativt liten marknad och som konkurrerar om fastighetsägarnas uppmärksamhet. Under de senaste åren har det skett en viss stabilisering och kvalitetsförbättringar men fortfarande finns det aktörer som inte lever upp till det de lovar.
 
De flesta tillverkare och importörer har produkter för alla typer av avlopp som de marknadsför på snygga webbsidor med bilder på barn som badar. De seriösa har också bra information om sina produkter men man gör man klokt i att titta lite bakom den vackra ytan. Som konsument uppfattar man gärna konkurrens som något positivt men man konsumerar inte avloppsanläggningar. Det är en funktion man köper som ska fungera över tiden och som inte bara behöver skötsel och service, det finns också garantier som ska upprätthållas. Därför kan det vara klokt att investera i en anläggning från leverantörer som troligen kommer att finnas kvar imorgon.
 
Samtidigt kan det i vissa kommuner vara svårt att hitta företag som har tid att installera. En gräventreprenör arbetar även med annat än avlopp, husgrunder, diken, vägbyggen, mm. Många entreprenörer satsar dock på enskilda avlopp och utbildar sig och specialiserar sig på vissa produkter. 
 
Att installera ett avlopp är inte svårt om man kan det och därför är det bra om det finns tidigare referenser samt att entreprenören på ett tydligt sätt skapar förståelse hos fastighetsägaren för hela processen. Vad som händer med ansökan, vid installationen och hur den sen ska skötas.
 
Priset för avloppsanläggning är självklart viktigt, speciellt som det är fråga om en stor summa pengar för de flesta, men man bör inte stirra sig blind på inköpskostnaden. På samma sätt som när man köper bil eller båt räknar med kostnader för drift och service. Avloppsanläggningen är en del av husets och fastighetens övriga kostnader och måste därför ses över tiden. 
 
Det är också bra om det finns någon som kan hjälpa till när anläggningen inte fungerar som den ska.