User login

Om kostnaderna för att installera enskilt avlopp

Allt kokar till sist ner till vad anläggningen kommer att kosta och vad man får för pengarna. Ungefärliga priser för produkterna hittar man numera på webben men kostnaderna för installation framgår inte lika tydligt, inte heller vad anläggningen kostar över tiden. Det kan finnas ganska stora skillnader i pris på offerterna mellan olika entreprenörerna för installationerna och då är det bra att förstå vad som ingår och vad som inte ingår i leveransen. Kostnaderna för drift, service och ev. förbrukningsmaterial skiljer inte så mycket mellan de olika varumärkena för en och samma avloppstyp men sett över tiden, kan även det handla om tiotusentals kronor.
 
Det som gör det hela lite speciellt är att det vanligaste är att en anläggning grävs ner i marken vilket gör det svårt att senare kontrollera om installation är riktigt utförd eller inte. En sönderkörd gräsmatta är en sönderkörd gräsmatta oavsett om entreprenören har installerat anläggningen korrekt eller inte. 
 
Det är givetvis också svårt att innan man bestämmer sig förstå skillnaden mellan en seriös entreprenör och en mindre seriös entreprenör. Som konsument är det lätt att fastna för det lägsta priset och därför är det viktigt att förstå vilket arbete som normalt ingår, vid sidan av produkter och övrigt material.
 
Ofta vill fastighetsägare även få andra saker utförda på tomten när man ändå har en entreprenör på plats. Det kan vara bra att kostnadsmässigt försöka hålla isär uppgifterna lite, om inte annat när man går igenom resultat och avslutar projektet. Det viktigaste är dock att man från början, tillsammans med entreprenören och på plats, skapar en gemensam bild över hur det kommer att se ut när installationen är klar. Här finns givetvis en gräns för hur detaljerad man behöver vara men med en enklare grundskiss som man delar har man i vart fall något att utgå från när man går igenom och avslutar projektet.
 
Värt att tänka på är att när installationen väl är igång utförs arbetet snabbt på 2-3 dagar och att det kan vara bra att vara till hands då det händer. I vart fall finnas till hands om det uppstår något problem. Det vanligaste är att det är ett team som består av två gubbar, en grävmaskin och sorts flak att köra grus på. Den ena gubben kör maskinen och den andre håller i spaden och står för finliret. Men det är inte ovanligt med en ensam gubbe som både kör och finlirar fast då tar arbetet ytterligare någon dag eller två extra. Läs mer om själva installationen.
 
Arbete som ska ingår i leveransen:
 • Projektering och ansökan till kommunen
 • Planering av genomförande (i samråd med fastighetsägaren)
 • Etablering av maskiner och material
 • Schaktarbete för att skapa plats till avloppsanläggningen
 • Installation av anläggningen samt skyddsfyllning
 • Dragning av elkabel och anslutning till elcentral (i de fall anläggningen behöver el)
 • Återfyllning och grov utjämning efter utfört grävarbete
 • Slutredovisning till kommunen (inklusive foto på viktiga moment vid installationen)
 • Avslutande projektavstämning, överlämning av anläggningen och skötselinstruktioner
 
Materialet:
 • Själva anläggningen (som på bilden i broschyren)
 • Rördelar (för anslutning till och från anläggningen)
 • Kontrollbrunnar (man bör kunna kontrollera ingående och utgående vatten)
 • Förankring 
 • Grus och sand
 
Det finns ytterligare saker som kan påverka priset och som det det kan vara värt att känna till. Ibland är det sånt man upptäcker under själva installationen och som installatören friskriver sig från.
 • Kabelutsättning (befintlig ledningsdragning för att undvika att gräva av elkablar och andra ledningar)
 • Borttransport och tippavgifter för eventuella rester av jord och material
 • Återställande/finplanering av gräsmattor och plantering
 • Avskärande dränering (hindrar dagvatten att rinna in i anläggningen)
 • Pumpgrop/pump
 • Trädfällning
 • Bergssprängning
 • Större stenar som inte kan flyttas med den grävmaskin som används
 
Priset på en anläggning
Varje fastighet är unik och har sina förutsättningar för installationen och det går inte att uppskatta kostnader och ge ett pris utan att besöka fastigheten. 
 
Kalkyl för ett team med 1 grävmaskin och 2 gubbar
 • 2 dagar ca 20000 kronor
 • 3 dagar ca 30000 kronor