User login

Installation av enskilda avlopp

 
För fastighetsägare som inte riktigt satt sig in och diskuterat detaljerna kan det bli en negativ överraskning att upptäcka att trädgården förvandlats till en leråker med några fula plaströr som sticker upp ur i smeten.
 
När det är dags att installera anläggningen tar sig avloppsprojektet plötsligt från teori till praktik. Fram till nu har avloppsprojektet sakta rullat på men när det är dags för själva installationen är det något som sker snabbt. Under några få dagar levereras det stora plasttankar, rör, grus och sand tillsammans med en grävmaskin och (ofta) två karlar som emellanåt har tid att prata en stund men egentligen har de ganska bråttom. Deras uppgift är att genomföra installationen inom den tidsram och de förutsättningar som överenskommits. De är sannolikt också på väg till nästa installation och då kostar det på att ändra något under installationen och efteråt är det ibland försent.
 
Den som har satt sig in i vad installationen innebär har också tänkt på äppleträdet, bersån, rosenrabatten och utsikten från verandan. Anläggningen kommer att bli en del av helheten i trädgården under lång tid framöver och det är viktigt att de som installerar har samma uppfattning som en själv. För den som vänder sig till en seriös leverantör ska inte behöva vara orolig men det skadar inte om man själv är på plats när arbetet startar och i vart fall bör man se till att vara tillgänglig vid tiden för installationen.
 
Även om de allra flesta välplanerade projekt går bra händer det ibland att man under installationen stöter på problem t.ex. berg eller grundvatten som gör det omöjligt att fortsätta. Då är det snabba beslut som gäller och det är bra om man tidigare har diskuterat eventuella alternativa placeringar med den som är ansvarig för installationen. I vart fall är det nu som det är viktigt att det i avtalet tydligt framgår vad som ingår och vad som inte ingår i arbetet.
 
Installationen ska dokumenteras och det åligger den som installerar att löpande fotografera installationens viktiga moment. Som avslutning ska entreprenören skicka in dessa tillsammans med en rapport över vad som har installerats. Rapporten ska skrivas under av företaget som installerar och av fastighetsägaren som då samtidigt också godkänner att arbete och produkter överensstämmer med miljötillståndet.
 
Det kan inte nog sägas; fastighetsägaren måste få grundläggande praktiska instruktioner om anläggningens funktion och skötsel samt en bra dokumentationen för egenkontrollen. Här finns en en stor förbättringspotential för hela branschen, få tillverkare har enkla och bra instruktioner som vänder sig till fastighetsägaren och entreprenörerna inte alltid “hinner” med detta sista moment i leveransen.
 
Affärsmässigt är dock inte projektet slut förrän kunden har godkänt kvaliteten på hela leveransen. Sen startar garantierna, två år på produkterna och tio år för att arbetet utförts på ett hantverksmässigt korrekt sätt. Med ett serviceavtal förlängs ofta garantierna.