User login

Egenkontroll och service av enskilda avlopp

Efter att installationen är avslutad kan man tro att allt är klart men det är egentligen först nu som det börjar för fastighetsägaren. Ingen har avlopp som hobby men alla anläggningar behöver tillsyn (tro inget annat) även om behoven varierar beroende på anläggningstyp.
 
Som fastighetsägare är man ansvarig för att utföra och dokumentera “egenkontroll” av anläggningen. Det är inte komplicerat och går i princip ut på att emellanåt lyfta på locket för att se om det ser normalt ut (och eventuellt fylla på förbrukningsmedel) samt föra loggbok om olika åtgärder på anläggningen.
 
Ingen behöver vara expert på sin avloppsanläggning men man ska ha en grundläggande förståelse för funktionen. Avloppsrening är en mekanisk och biologisk process som behöver övervakas och ingen fastighetsägare bör lämnas ensam med sin avloppsanläggning. Vad som helst kan hända.
 
Kretsloppsbolaget har utvecklat en webbtjänst som man når via sin smarta telefon, läsplatta eller dator och kan hitta handledningar och dokumentera egenkontrollen. Uppgifter som man sedan enkelt kan redovisa när kommunen begär detta. Läs om "Serviceboken".