User login

Markbädd & Infiltration - WC&BDT

Slamavskiljning och en efterföljande biologisk rening är grunden i alla typer av avloppsanläggningar. I princip fungerar denna typ av anläggning på samma sätt som “Markbädd/Infiltration - BDT” men i större storlek. Dessa anläggningar är passiva i meningen att det är gravitation och inte pumpning som får vattnet att rinna genom anläggning.

Man skiljer på täta anläggningar, med en tydlig utsläppspunkt (utloppsrör), och infiltrerande anläggningar där vattnet rinner ner i marken till grundvattnet. Samtidigt som det är vanligt med infiltrerande anläggningar i Sverige är det svårt att veta om de lever upp till kraven på rening.
 

Skötsel

  • Regelbunden egenkontroll (läs tillverkarens skötselanvisningar) och föra loggbok
  • Regelbunden slamtömning (ska utföras av proffs)
  • Kontrollera att locket till slamavskiljaren är låst (tänk på barnen)
  • Det finns fastigheter där man måste pumpa vattnet, även dessa behöver kontrolleras regelbundet