User login

Damm & våtmark

Denna anläggningstyp är naturens egna teknik där de aktiva delarna till största delen består av bakterier och växter men även insekter och smådjur medverkar till att omvandla och rena avloppsvattnet. Det finns några olika varianter av naturlig rening men en vanlig konfiguration består av en slamvassbädd där slammet från avloppet komposteras, en vattentrappa som syresätter och en damm med växter och därefter infiltrering i marken. En avloppsanläggning med växter som tar upp näringsämnen är också en estetisk upplevelse men det krävs att man har ett trädgårdsintresse och sköter om anläggningen som en del av det vanliga trädgårdsarbetet.
 
Avloppsanläggningar med damm och våtmark klarar givetvis även även hanterar WC-avlopp men då handlar det om större system än de som presenteras på denna webbplats. Bor man i norra sverige med kort växtsäsong kan det här vara en mindre lämplig reningstyp.
 

Skötsel

  • Regelbunden egenkontroll (läs leverantörens skötselanvisningar) och föra loggbok
  • Utbyte av växter och kompostering som sedan blir näringsrik humus och jordförbättring
  • Om det finns en damm, se till att barn och djur inte trillar i