User login

Avloppsprocessen (the story)

Först ser man anläggningen på en bild i en broschyr, nästa gång är den nedgrävd och man står med fakturan i hand och tittar ut över en sönderkörd gräsmatta med några fula plaströr som sticker upp ur leran. Man suckar, betalar fakturan och glömmer sen bort att kontrollera om anläggningen fungerar som den ska.
Det finns köpare som noga sätter sig in och förstår vad de köper men också många som bryr sig mindre. De vill helst bara bli av med problemet så fort som möjligt och verkar strunta i vad de köper, men det funkar inte så. Ett avlopp är där för att stanna, man ska helst fatta vad det är man köper innan man köpt det.
 

Det ska ta tid att skaffa ett avlopp

Införskaffandet av en avloppsanläggning en ofta förvirrande process på en tidigare okänd marknad. Innan känner man möjligen till att det finns ett avlopp på fastigheten men de flesta har en gansk vag uppfattning om hur en avloppsanläggning fungerar i praktiken. Om man inte haft problem med avlopp tidigare är det i själva verket ganska ovanligt att man sedan intresserar sig för avlopp.

Men plötsligt händer det och man står där med ett beslut från kommunen som påstår att anläggningen inte längre klarar kraven på rening som miljölagstiftning och regelverken ställer. I lagens mening är faktiskt fastighetsägaren, hur konstigt det än kan låta, en verksamhetsutövare som ansvarar för att miljöpåverkande ämnen i avloppsvattnet reduceras. Ett avloppsprojekt känns ofta väldigt påtvingat och trist men kan det det vara klokt att intressera sig lite, om inte annat för att anläggningen kostar pengar och måste tas hand om och skötas över tiden.

 

Avloppsrening är egentligen inte svårt men det måste få ta tid att skaffa sig kompetens om ett nytt område. Det är mycket att tänka och ta reda på och många känner sig pressade av situationen och väljer utan att förstå riktigt vad det är man köper. Okunskap och stress är en dålig kombination när man ska göra affärer, att dessutom marknaden är ung och omogen och kommunerna tolkar regelverken olika, gör inte saken enklare.

Välkommen till avloppsprocessen och området små avlopp, det är en berättelse om vad som kan hända och vad man kan tänka på när man står inför uppgiften att skaffa ett nytt avlopp. Det handlar om helheten som förhoppningsvis ska göra det lite enklare att navigera sig fram, detaljerna finns som sagt på andra ställen.