User login

Inventering och besiktning av enskilda avlopp


Det kommer som ett brev på posten, kommunen har besökt fastigheten och kontrollerat avloppsanläggningens funktion. De ansvarar för tillsyn av små avloppsanläggningar och om de finner att anläggningen av olika skäl inte lever upp till miljökraven, döms den ut och fastighetsägaren får ett beslut om att man ska åtgärda tillsammans med ett hot om vitesföreläggande.

 

Kanske kommer det som en chock, man förstår inte, varför just nu, varför just jag och en känsla av att vara orättvist behandlad sprider sig. Men ofta vet nog de flesta innerst inne att avloppet inte lever upp till kraven på rening och behöver bytas ut. Kanske har man observerat effekterna av övergödningen, klibbiga gröna alger i badviken eller läst om bottendöden som sprider sig i Östersjön och förstår sambanden. Hur som helst är det dags att börja planera för ett nytt avlopp.

 

Det finns massor av information, första anhalten är kommunen och miljökontoret som på sin webbplats har information om vad som gäller i kommunen, ansökningshandlingar, e-postadresser och tider då de svarar i telefon. De hänvisar också till avloppsguiden.se där man hittar allt som är värt att veta om små avlopp och lite till. Där kan man också botanisera bland annonser och läsa om alla fantastiska erbjudande, en marknadsplats där alla leverantörer tycks kunna lösa alla problem.

 

Man kan läsa sig trött på all information utan att få svar på de viktigaste frågorna, vilken typ av anläggning är bäst lämpad för den egna fastigheten och vad blir den totala kostnaden.

De flesta inser snart att ett avloppsprojekt i grunden inte är så komplicerat men att de själva saknar kompetens och erfarenhet att genomföra det utan professionell hjälp. Anläggningar ovan jord kan den som är extra mycket händig installera även om en professionell hantverkare är att föredra. Men anläggningar under mark ska alltid installeras av någon som har kunskap och erfarenhet. Man bör tänka till innan man anlitar sin kompis svågers bror, tänk ansvarsförsäkring och att kompisen kan vara bra att ha kvar som vän.

 

Om man inte är helt säker på hur man ska göra är det klokt att ta hjälp av en professionell konsult och/eller entreprenör. Skillnaden mellan dessa är att konsulten endast hjälper till med “projektering och ansökan” medan entreprenören även utför “installationen” och levererar eventuellt senare även “service”. De flesta väljer entreprenören men uppsidan med konsulten är att de är produktneutrala, utan bindning till någon leverantör och ofta lämnar bra underlag till ansökan. Och som dessutom kan användas för upphandling av installationen.